Związek małżeński zgodnie z wypowiadaną kwestia na ślubnym kobiercu, ma trwać  aż do śmierci, jednak wiele par nie jest w stanie dotrzymać tej obietnicy i decyduje się na rozwód kościelny. Jakie są, zatem warunki uzyskania rozwodu kościelnego? Czy jest on dla wszystkich?

Unieważnienie ślubu, czyli potocznie mówiąc: rozwód kościelny, jest bardzo trudną i długa procedurą. Warunki uzyskania rozwodu na prawie kościelnym są ściśle określone przez kodeks prawny kościoła.

Aby doszło do unieważnienie małżeństwa należy wykazać jedną z poniższych sytuacji: małżeńską niezdolność( impotencja), różnorodność religii, młodociany wiek, otrzymanie święceń przed zawarciem związku małżeńskiego, pokrewieństwo, profesja zakonna, powinowactwo, pokrewieństwo prawne z adopcji, choroba umysłowa(, jeśli nie została ujawniona przez jednego z małżonków przed zawarciem związku małżeńskiego) nieporozumienia na tle posiadania dzieci(, jeśli jedno z małżonków nie chce mieć dzieci, ale nie poinformowało o tym drugiej strony przed zawarciem małżeństwa).

Szczególną uwagę należy zwrócić na zatajenie, oszustwo matrymonialne, popełnienie ciężkiego grzechu kościelnego, ukrywanie wcześniej zawartego związku, które trzeba bezwzględnie wykazać starając się o unieważnienie małżeństwa.

Uzyskanie dyspensy Papieża w wyżej wymienionych kwestiach nie jest łatwą sprawą, jednak nie udziela się dyspensy osobom będącym w linii prostej oraz linii pobocznej pokrewieństwa.

Zatajenie choroby umysłowej jest jedną z najczęstszych powodów rozwodu kościelnego zaraz po niechęci posiadania potomstwa.

Unieważnieniem przysięgi kościelnej zajmują się doświadczeni urzędnicy stolicy apostolskiej, jednak przed przyznaniem takiego rozwodu następuje przymusowa separacja. Według prawa kościelnego wspólne zostaje mieszkanie lub dom, stół i łoże. Niekiedy jednak zachodzą specjalne okoliczności, które pozwalają znieść takie prawo. Czas rozpatrywania wniosków o przyznanie rozwodu kościelnego jest niesamowicie długi. Niektóre pary czekając na taką decyzje nawet rok! Zanim złożymy takie papiery jeszcze raz zastanówmy się czy warto oraz czy mamy udokumentowane przyczyny, na jakich mielibyśmy uzyskać rozwód kościelny.