Ustanowiony przez Kościół sakrament małżeństwa zakłada jego trwałość i nierozerwalność. O ile w świetle prawa cywilnego (jeśli zachodzą przesłanki, które sprawiają że związek  nie może być kontynuowany) można uzyskać rozwód, który kończy małżeństwo kobiety i mężczyzny, o tyle w świetle prawa kanonicznego sytuacja taka nie jest możliwa. Czasem możemy usłyszeć, że para uzyskała rozwód kościelny, ale jest to wyrażenie potoczne, które błędnie utożsamiane jest z unieważnieniem małżeństwa, a więc stwierdzeniem, że nigdy nie było ono ważne.

Obecnie notuje się coraz więcej wniosków małżonków, dotyczących unieważnienia zawartego przez nich sakramentu małżeństwa. Co więcej, większość takich pozwów rozpatrywana jest pozytywnie, co z pewnością przyczynia się do zwiększenia popularności tego typu postępowania. Nie każdy zdaje sobie sprawę natomiast z tego, że tak jak usługa prawnika w sądzie cywilnym, tak usługa adwokata reprezentującego stronę podczas sprawy o unieważnienie małżeństwa, jest dość kosztowna.

W związku z rosnącą liczbą pozwów, na rynku zaczęły się pojawiać coraz to nowe kancelarie prawne, które oferują swoje usługi z zakresu prawa kościelnego. Procesy kościelne w znacznym stopniu różnią się od tych cywilnych, dlatego prawnik musi posiadać określoną wiedzę z zakresu prawa kanonicznego i biegle poruszać się w temacie. Rola adwokata jest tutaj niebagatelna, gdyż musi on rozpoznać i ustalić, czy zachodzą przesłanki, aby wystąpić z wnioskiem o unieważnienie małżeństwa.

Jednorazowa porada może kosztować nawet kilkaset złotych, zaś podjęcie się prowadzenia całej sprawy unieważniającej małżeństwo, to wydatek nawet kilkunastu tysięcy złotych. Wnosząc pozew do sądu kościelnego należy wiedzieć, że w instytucjach tych strony mogą być reprezentowane tylko przez specjalnych prawników – kanonistów, którzy muszą mieć ukończone studia z zakresu prawa kanonicznego i kościelną aplikację (do niedawna mogli być to tylko księża, ale obecnie adwokatem takim może być osoba świecka).

Unieważnienie małżeństwa kościelnego to długi proces, dlatego każdy kto się na niego decyduje musi być przygotowanym na znaczne koszty i wydatki związane z prowadzaniem sprawy. Adwokaci cenią swoją pracę, gdyż wymaga ona wnikliwej wiedzy i umiejętności, a im bardziej skomplikowana i zawiła jest sytuacja małżonków, tym opłata za usługi prawnika będzie wyższa.